Bảng báo giá chi tiết tấm formex làm mô hình

Kinh doanh 1 :  0901 4368 49((zalo) 
Kinh doanh 2 : 0942056917
Kinh doanh 3 :02862757135
Email : toan.sonbang@gmail.com

BẢNG GIÁ VẬT TƯ QUẢNG CÁO
STT TÊN HÀNG Giá  GHI CHÚ
1 Fom 2li  KT: 1,22*2,44                             81.000 fom dẻo ,đủ ly
2 Fom 3li  KT: 1,22*2,44                           104.000
4 Fom 5li  KT: 1,22*2,44                           179.000
5 Fom 8li  KT: 1,22*2,44                           348.000
6 Fom 10mm  KT: 1,22*2,44                           406.000
  V NHÔM, DECAL, KEO…    
1 V 20 Nhôm  6M    
2 V 12 Nhôm  6M  
3 V 20 Inox  2.5M  
4 Xbond  24 chai/ thùng, 300ml                             42.000  
5 Hibond  24 chai/ thùng, 300ml                             45.000 keo hàn quốc loại tốt
6 silicon hichem  24 chai/ thùng, 300ml                             45.000